{{Message}}

Privacyreglement

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens hanteert ZorgService NL het Privacyreglement. Al uw rechten zijn in dit reglement vastgelegd zoals het recht van kennisneming van de opname van gegevens, het recht om deze opgenomen gegevens in te zien, het recht om deze gegevens indien nodig te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

De Wet Bescherming Persoonsgegevens bepaalt dat uw persoonlijke gegevens alleen mogen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn aangevraagd en dat ze alleen onder ogen komen van de mensen voor wie ze bestemd zijn. De wet geeft u het recht om de over u opgenomen gegevens in te zien, te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen en na te vragen aan wie de gegevens zijn verstrekt. U kunt de geregistreerde gegevens via uw persoonlijke pagina inzien en wijzigen. ZorgService NL zal deze gegevens nooit aan derden verkopen of ter inzage gegeven.

Meer informatie over de Wet bescherming persoonsgegevens: www.cbpweb.nl

Mediq maakt gebruik van cookies.

Om de website van Zorgservice NL goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden,  gebruiken we analytische en functionele cookies.